Природознавство

Підготовка до контрольної роботи з теми "Енергія"

  Контрольна робота №4 «Енергія»                                                                       

 1.     Що таке енергія? __________________________________________
2. До відновлюваних джерел енергії належать:   
а) вітер,вода, нафта;                 
 б) газ, нафта, кам’яне вугілля;                         
    в) Сонце, рухома вода, вітер
3. Вкажи переваги енергії вітру:
а) забруднює повітря;
б) не дає шкідливих викидів у повітря, економічна
;в) може зашкодити перелітним птахам
.4. Недоліки використання гідроелектростанцій є:
а) економічність та екологічність;
б) є невичерпним джерелом енергії;
в) може загрожувати руйнуванням плотини та затопленням території.
5. Встав пропущені слова:
Сонячні промені несуть на Землю ______________і______________. На сонячних електростанціях енергія Сонця перетворю-ється на _______________енергію. Перевагами використання сонячної енергії є ________________________. Недоліками сонячних електростанцій  є _________________________________
.6. Запиши способи збереження теплової енергії вдома
._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
7. Вкажи переваги енергії сонця:
а) забруднює повітря;
б) не дає шкідливих викидів у повітря, економічна;
в) не постійна, відсутня вночі.
8. Недоліки використання вітрових електростанцій є:
а) економічність та екологічність;
б) є невичерпним джерелом енергії;
в) може загрожувати перелітним птахам, занадто шумна
.9. Встав пропущені слова:
Вода є джерелом ________________________________енергії. На гідроелектростанціях енергія рухомої води перетворю-ється на _____________енергію. Перевагами ви-користання енергії рухомої води є________________________________________________________. Недоліками гідроелектростанцій  є ____________________________________________________.
Обери та підкресли правильну відповідь:
1. Енергія – це…. а) здатність тіл виконувати роботу і стояти;
                                б) здатність тіл виконувати роботу і рухатись;
                                в) здатність витрачати силу.
2. До невичерпних джерел енергії належать:
 а) вітер,вода, нафта;   
      б) газ, нафта, кам’яне вугілля;   
в) Сонце, рухома вода, вітер
3. Вкажи переваги енергії сонця:
а) забруднює повітря;
б) не дає шкідливих викидів у повітря, економічна;
в) не постійна, відсутня вночі.
4.  Прочитай опис невичерпних джерел енергії. У якій розповіді розказується про Сонце? Обведи букву кружечком.
А  Французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері писав: “У тебе немає ані смаку, ані кольору, ані запаху, тебе неможливо описати, тобою насолоджуються, не відаючи, що ти таке… Ти – найбільше багатство на світі ”. Про яке джерело енергії йдеться у казці “Маленький принц ”? 
Б  Україні здавна використовували цю енергію - за її допомогою  мололи зерно на борошно, вона використовувалася на кораблях.
В   Це основне джерело енергії на Землі. Без цієї енергії не було би життя на Землі. Саме завдяки тобі, нашу планету називають блакитною.
 
6. Відомо, що у будинках є різні шляхи втрати електроенергії.
Доповни речення:
 Як правило, електроенергія в будинку  втрачається через _________________________________________________________________
 
7. Прочитай описану ситуацію:
Іринка з мамою пішли гуляти надвір і залишили ввімкненими світло на кухні, електрочайник, мікрохвильову пічку, комп’ютер та пральну машину.

     Чи бережливо вони використовують електроенергію? Поясни чому?

=================================================
Підготовка до контрольної роботи з теми: 
"Гірські породи. Ґрунти"
 І варіант
1. Що називають гірськими породами?
2. Пісок - - це гірська порода, яка перебуває у:
а) твердому стані; б) рідкому стані;  в) газоподібному стані.
3. Виберіть  правильну відповідь: 
1) нафта утворилася із решток рослин і тварин;
2) нафта утворилася у результаті виверження вулканів;
3) нафта потрапила на Землю з космосу.
4. Підкресліть назви горючих корисних копалин:
 торф, кам'яне вугілля, нафта, природний газ, залізна руда, вапняк, пісок, глина, граніт
5. Доведіть, що вапняки утворюються у морях і океанах.
6. Без якого виду корисних копалин не могли б  прапотняти мотори
літаків,  автомобілів, автобусів?
 а) Без природнього газу;        
 б) без нафти;     
 в) без кам'яного вугілля.
7. Скільки потрібно років, щоб утворились корисні  копалини?
 а) Десятки років,        б) сотні років,    
 в) тисячі років,           г) мільйони років.
 8. Яка частинка впливає на колір граніту:
 а) кварц,
 б) польовий шпат,
 в) слюда.
9. Із перелічених властивостей корисних  копалин підкресліть ті, що належать торфу:  не горить, безбарвний, забарвлений у різні відтінки бурого кольору, горить, утворюючи багато диму і попелу; некрихкий; крихкий;добре вбирає вологу; не тоне у воді; легше за воду; тоне у воді.
10. З чого утворився торф: 
 а) з глини,
 б) з каміння,
 в) з відмерлих решток вологолюбних рослин.
11.  Щоб добути кам'яне вугілля:
а) бурять свердловини,
б) будують шахти,
в) добувають відкритим способом.
 12. Що називають „чорним золотом"?
а) Кам'яне вугілля;
б) нафту;
в) торф.

2 варіант
1. Що таке корисні копалини ?
2.  Нафта - це гірська порода, яка перебуває у:
 а) рідкому стані;  
б) газоподібному стані;
в) твердому стані
3. Що називається торфовищем:
а)  висушене болото;    
б) затоплені луки
 в) підземні   пласти.
4. Підкресліть ознаки піску: пухка, пластична, схожа на пластилін, пропускає воду, не пропускає воду, пропускає повітря, міститься у грунті, в'язка, добре ліпиться, сипка.
 5. Яка з названих корисних копалин є зайвою:
а) нафта,
б) пісок,
в) природний газ,
г) кам'яне вугілля.
6. Доведи, що для життя сучасної людини необхідні  корис­ні копалини.
7. Підкресли назви будівельних корисних  копалин.
Торф, глина, залізна руда, кам'яне вугілля, крейда, природний газ, кухонна сіль,  нафта, вапняк, пісок, граніт.
8. З чого виплавляють метал?
а) З нафти;         
б) з кам'яного вугілля;
в)  з залізної руди.
9. Чи може утворитися торф у степу? Запишіть свою думку.
10. Щоб добути нафту та природний газ:
а) бурять свердловини,
б) будують шахти,
в) добувають відкритим способом.
 11. Яка корисна копалина легша за воду?
 а) Глина;
 б) пісок;
 в) торф.
  12. Що називають "сонячним каменем"?
 а) Кам'яне вугілля;
 б) нафту;
 в) торф.

І варіант
1. Верхній шар землі значно темніший через те, що ...
а) у ньому живуть дощові черв'яки.
б) у ньому живуть личинки травневого хруща.
в) опале листя, відмерлі рослини і тварини перегнивають.
г) опале листя, відмерлі рослини і тварини не перегнивають.
2. Яка головна ознака ґрунту? 
 а) Твердість           б) М'якість               в) Вологість.                     
 г) Пухкість             ґ) Родючість            д) Заболоченість.
3. Що входить до складу ґрунту?
а) Вода.         в) Торф.         ґ) Перегній,   е) Глина.
б) Крейда.      г) Комахи,     д) Пісок.        є) Миші.
4. Рослини не можуть жити без ґрунту тому, що:
а)  вони з ґрунту корінням вбирають воду й розчинені в ній мінеральні солі;
б) вони з ґрунту стеблом вбирають воду і розчинені в ній солі;
в) вони в ґрунті утворюють бульби;
г) коріння дихає повітрям яке є у ґрунті.
5. Для яких тварин ґрунт не є домівкою?
а) Диких качок,    б) метеликів,      в) зайців.         г) дощових черв'яків,     
ґ) лелек,                д) кажанів,        е) мурашок,     є) личинок комах,     
  ж) бджіл.
6. Що потрібно робити хліборобам з ґрунтом, щоб отримува­ти високі врожаї?
а) Обробляти,              б) засмічувати,              в) удобрювати,                        г) зрошувати,                   ґ) проганяти птахів,          д) захищати від вітрів.

2 варіант
1. Верхній пухкий шар землі, на якому зростають  рослини – це:
а) пісок               б) глина                в) ґрунт             г) чорнозем                                  
2. Яка головна ознака ґрунту?
 а) Вологість           б) пухкість           в) колір            г) родючість
3. Найродючіший ґрунт - чорнозем. Від інших ґрунтів він відрізняється тим, що:     а) містить багато перегною;  
            б) у ньому живе багато личинок різних комах;
             в) у чорнозем легко проникають вода і повітря;
            г) у ньому добре зберігається вода.
4.  Рослини не можуть жити без ґрунту тому, що:
а) вони з ґрунту стеблом вбирають воду і розчинені в ній солі;
б) проникаючи глибоко корінням у ґрунт, рослина міцно закріплюється в ньому;
в) Сонце нагріває ґрунт, а він віддає своє тепло рослині;
г) коріння дихає повітрям яке є у ґрунті.
5. Що вбирає рослина з ґрунту?
а) Воду; б) пісок; в) поживні речовини; г) світло.
6. Як потрібно охороняти ґрунт?
а) Ґрунт потрібно обробляти і зрошувати. б) На схилах ярів висаджувати дерева.
в) Насаджувати лісові смуги, щоб послабити силу вітру.
г) Ґрунт потрібно удобрювати і зрошувати. 1. Нафта-це гірська порода, яка перебуває у 
 А рідкому стані 
 Б твердому стані 
 В газоподібному стані 
2. Мало перегною міститься у
 А чорному ґрунті 
 Б сірому або світло-жовтому ґрунті
 В темно-коричневому ґрунті
 3. Чавун і сталь виплавляють із 
 А кам’яного вугілля 
 Б вапняку
 В залізної руди 
4. Підкресли назви будівельних корисних копалин 
Залізна руда, нафта, граніт,глина,мармур, пісок, сланець, природний газ, вапняк, торф, кам’яне вугілля, гіпс.
 5. З’єднай лініями.
 Пісок і вапняк                                   добувають у шахтах 
Кам’яне вугілля і сланець                добувають зі свердловин 
Природний газ і нафту                     добувають у кар’єрах 
 6. Допиши речення. Ґрунт - це 

1. Граніт – це гірська порода, яка перебуває у 
 А рідкому стані
 Б твердому стані
 В газоподібному стані 
2. Багато перегною міститься у
 А чорному або темно-коричневому ґрунті 
 Б сірому ґрунті 
 В світло-жовтому ґрунті 
3. Як добриво для полів і як підстилку для свійських тварин використовують
 А сланець
 Б кам’яне вугілля
 В торф 
4. Підкресли назви горючих корисних копалин.
 Нафта, граніт, залізна руда, глина, природний газ, сланець, мармур, пісок, кам’яне вугілля, вапняк, торф, буре вугілля. 
5. З’єднай лініями.
 У кар’єрах добувають                   залізну руду і кам’яне вугілля 
У шахтах добувають                      нафту і природний газ 
Зі свердловин добувають              глину і граніт
6. Допиши речення. Корисні копалини - це _

.1. У яких станах зустрічаються гірські породи у природі?  ( наведіть приклади)
2.Впізнай корисну копалину за описом: тверда, чорного кольору, залягає глибоко під землею, використовують як паливо, виробляють ліки, смолу, парфуми.
3.Головна ознака  ґрунту- це________________________
 4.Підкресліть, що входить до складу ґрунту?                                                                 Пісок, каміння, повітря, глина, перегній, вода, мінеральні солі, коріння, тварини, крейда, скло.
 5. Де людина використовує корисні копалини?

1.На які групи розподіляють корисні  копалини? (наведіть приклади)
2.Підкресліть тверді корисні копалини: крейда, торф, пісок, гіпс, нафта, мармур, глина, залізна руда, природний газ, кам’яне вугілля.
3.Впізнай корисну копалину за описом: важка, тверда, бурого   кольору, видобувають у шахтах та кар’єрах, виплавляють чавун і сталь, виготовляють верстати, трактори, потяги.   ____________________________________________
4. Найбагатший на перегній ґрунт- це________________
5. До складу ґрунту входять: (підкреслити)                                                           Повітря, глина, каміння, вода, скло, крейда, пісок, перегній, мінеральні солі, коріння, тварини.
6.Як треба охороняти ґрунт?   Запитання для підготовки до контрольної роботи з теми «Повітря»               
                                           
1. Повітря – це:  
а) тверде тіло;      
б) рідке тіло;        
в) газоподібне тіло.
2. Познач  повний  перелік властивостей  повітря                                                       
а) прозоре, текуче, безбарвне, пружне, без запаху, заповнює весь простір                    
б) прозоре, без запаху, безбарвне, невидиме, пухке, пружне                                           
в) прозоре, невидиме, пружне, безбарвне, без запаху, запов-нює весь простір  
3. Як у повітря потрапляє кисень?                                                                               
а) З рослин;                                                                                                                           
б) з людського організму;                                                                                                     
в) з ґрунту                                                                                                                             
 4. Тепле повітря:                                                                                                                
а) опускається вниз;                                                                                                             
б) піднімається вгору;                                                                                                        
в) знаходиться на місці   
5. Звідки в повітрі беруться шкідливі речовини?
а) З рослин;
б) промислових  відходів, відпрацьованих газів;
в) із забруднених водойм.
6. Наведіть приклади, коли вітер є помічником
7. Звідки в повітря потрапляє вуглекислий газ?
а) З рослин;
б) з людського організму;
в) з ґрунту.
8. Познач  повний  перелік складу  повітря                                                                  
а) азот, вуглекислий газ, водяна пара, інші гази                                                               
б) кисень, азот, вуглекислий газ, водяна пара, інші гази, сажа, дим, пил                       
в) азот, вуглекислий газ, кисень, дим, пил, інші гази   
 9. Найбільше у повітрі:                                                                                                     
а) вуглекислого газу;                                                                                                            
б) кисню;                                                                                                                               
в) азоту.                                     
10. Тепле повітря:                         
а) легше, ніж холодне;                                                                                                          
б) таке саме, як холодне;                                                                                                     
в) важче, ніж холодне
11. Як люди  дбають  про чистоту повітря?                                                                 
а) спалюють опале листя;                                                                                                
б) насаджують дерева, кущі, трав'янисті рослини;                                                           
в) очищують водойми
12. Наведіть приклади, коли вітер є руйнівником

11 листопада 2017 року
09 листопада 2017 року


Готуємося до контрольної роботи за темою "Вода"(орієнтовні запитання)
Контрольна  робота   №1             «Вода»                
                                          І варіант
1.     Більша частина Землі вкрита:
А) льодовиками;
Б) водою;
В) сушею.
2. Які властивості має вода?
А) текуча, не має власної форми, прозора, безбарвна;
Б) має власну форму, непрозора , має запах;
В) блакитного кольору, має смак.
    3. З’єднай стрілками:
Дощ                                       газоподібний стан
Сніг                                        рідкий стан
Пара                                       твердий стан
    4. Які речовини не розчиняються у воді?___________________________________________________________________________________________ 
5. З твердого стану вода переходить у рідкий за температури
А) нижче 0*;        Б) вище 0*;           В) 0*.
6. Де знаходяться запаси  прісної води  в природі?______________________________________________________________________________________________________________________________________________
    Контрольна  робота   №1           «Вода»         
                                               І І варіант
1.     Більша частина прісної  води перебуває в :
А) океанах;
Б) морях;
В) льодовиках.
2. Як називається  перехід водяної пари в рідкий стан?
А) випаровування
Б) конденсація
В) кругообіг
 3. З’єднай стрілками:
Роса                                                   газоподібний стан
Град                                                   рідкий стан
Пара                                                  твердий стан
 4. Які речовини  розчиняються у воді?______________________________________________________________________________________________  
5. З рідкого  стану вода переходить у твердий за температури
А) нижче 0*;        Б) вище 0*;           В) 0*.
6. Як люди використовують у житті властивість  води розчиняти деякі речовини?______________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Вода може перебувати у трьох станах:
а) твердому;
б) газоподібному;
в) рідкому;
г) колючому.
 1. Перехід води з рідкого стану називають:
а) випаровування;
б) плавлення;
в) охолодження.
 1. Лід легший за _________________ .
 1. Температура плавлення льоду ____ градусів
 1. Вода може розчиняти різні речовини:
а) сіль;
б) цукор;
в) пісок.
 1. Світовий океан ділиться на 4 океани:
а) Індійський;
б) Тихий ;
в) Червоний.
г) Атлантичний
д) Північно Льодовитий
 1. Навесні, після танення снігів, відбувається значне підняття рівня води, яке називають ______________________________ .
 1. Наведи приклади корисної дії води.
_____________________________
_____________________________
_____________________________


Природознавство 3 клас
Контрольна робота 1
Варіант 2
Вода
 1. Вода може перебувати у трьох станах:
а) твердому;
б) газоподібному;
в) рідкому;
г) колючому.
 1. Перехід води з рідкого стану називають:
а) випаровування;
б) плавлення;
в) охолодження.
 1. Лід легший за _________________ .
 1. Температура кипіння води ____ градусів
 1. Вода може розчиняти різні речовини:
а) глина;
б) цукор;
в) соняшникова олія.
 1. Світовий океан ділиться на 4 океани:
а) Північно Льодовитий;
б) Тихий ;
в) Індійський;
г) Атлантичний;
д) Чорний.
 1. Сильні зливи також завдають шкоди, сприяють утворенню _________________ .
 1. Наведи приклади руйнівної сили води.
_____________________________


Немає коментарів:

Дописати коментар

Тестування з основ здоров'я

Пройдіть тестування з основ здоров'я Завантаження...